Dansschool Zoetebier Nunspeet

INSCHIJFFORMULIER

 

Naam en voornaam man :______________________________________________________

Naam en voornaam vrouw :______________________________________________________

Adres :______________________________________________________

Postcode/woonplaats :______________________________________________________

Telefoonnummer(s) :_________________

E-mailadres :______________________________________________________

Geboortedatum :______________________________________________________

 

Ondergetekende schrijft in voor de cursus 2023- 2024

 

Lesavond:_________dag, cursus: _______________________

 

Ondergetekende verplicht zich:

A. Betaling ineens

Het totale cursusgeld ten bedrage van 215,-- voor of tijdens de eerste les te voldoen. (Korting: 5,00)

 

B. Termijnbetaling

Het totale cursusgeld ten bedrage van 220,--. De eerste termijn van 70,--wordt betaald voor aanvang van de 1e les, vervolgd door 10 gelijke termijnen van 15,-- op les 1 t/m 10

 

C. Termijnbetaling

Het totale cursusgeld ten bedrage van 215,--. De eerste termijn van 70,--wordt betaald voor aanvang van de 1e les, vervolgd door 3 gelijke termijnen van 50,-- op de 1e les van oktober, november en december.

 

Ik kies voor betaling: A / B / C  

 

Bij afmelding wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht, tenzij u zich voor de aanvang van de cursus schriftelijk heeft afgemeld.

Daar wij minderjarigen niet verantwoordelijk stellen voor het cursusgeld, verzoeken wij vader, moeder of

voogd eveneens te ondertekenen.

datum

vader/moeder/voogd voor akkoord: cursist voor akkoord: